Eğitim

AÖF sınavı saat kaçta başlıyor? AÖF sınavında kalem silgi veriliyor mu?

18-19 Ocak Cumartesi ve Pazar günler AÖF dönem sonu sınavları yapılacak. Öğrenciler sınav öncesi AÖF sınavları sat kaçta başlayacak ve AÖF sınavlarında kalem silgi veriliyor mu gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki AÖF sınavı saat kaçta başlıyor? Sınava girmek içinbelgeler nelerdir? AÖF sınavında kalem silgi veriliyor mu?

AÖF SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

AÖF sınavına gelirken kalem, kalemtıraş ve silginizi yanınızda getirmelisiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAVLARI HAKKINDA

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemisınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemisınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.

Sınavlar Türkiye’de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30’da, öğlenden sonra ise saat 13.00’da yapılmaktadır.

Sınavlarda soru kitapçığı vekâğıdı olarak iki türkullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin;sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.

Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.

Sınav Süresi ve Sınav Oturumları

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30’ar dakika sınav süresi verilecektir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dörthalinde yapılmaktadır.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapılan önlisans ve lisans programlarının sınavları, ilgiliyönetim kurulları tarafından belirlenen tarihlerde ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri yapılmaktadır.

Sınav Yeri Organizasyonu

Öğrencilerin oturduğu semt ve ilçeye göre seçtiği sınav merkezi kapsamında bulunan okullara öğrencilerinolduğu dersler, kayıtlı bulundukları yarıyıl vb. ölçütler göz önüne alınarak bilgisayar sistemiyle ve birbirini takip eden düzen içerisinde sınav ataması yapılmaktadır.

Sıradaki Haberi Oku  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap

Üniversitemiz, sınav merkezine ulaşımınsağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınavaolup olmadığı gibi kriterleri de göz önüne almaktadır.

Toplu sınav ataması anında herhangi bir öğrencinin yerinin değiştirilmesi kendi koşullarınagruptan ayrılarak başka bir salon veya binaya atanması mümkün değildir.

Öğrenciler ikamet ettikleri semte göreolan üniversitemiz tarafından belirlenen sınav merkezlerini tercih edebilmektedirler.

Sınavlar aşağıda belirtilenve ilçelerde yapılmaktadır.

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

1. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş içinbu iki belgeden biri bileolsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

________________________________________

Geçersiz Belgeler

1. Öğrenci Kimlik Kartı

2. Mesleki Kimlik Kartları

3. Askeri Kimlik Belgesi

4. Baro Kartı

Sınavda Uyulacak Kurallar

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenizeverilmez.

2. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinedetuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

3. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer,vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

5. Size verilenkâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgileriniediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size aitkâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye aitkâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

Sıradaki Haberi Oku  Yarıyıl tatili ne zaman 2020? Sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

6. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veyafazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

7. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazankurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

8. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:

Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer,vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

Cevapları,kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,

Sınava girebilmek içinbelgeleriolduğu halde sınava katılıp,kâğıdında işaretleme yapmak,

Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,

Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.

9. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

10. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin soruşturması açılır.

11. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.

12. Soru kitapçığındaki derse ait testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.

13. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya dabaskı olup olmadığınıediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızıaçmayınız.

Sıradaki Haberi Oku  MEB, Aralık ayı örnek soruları yayımladı! 2020 LGS ne zaman?

14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

15. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

16. Cevaplarınızı,kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana,yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

17. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde,bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerinehiçbir işaret koymayınız.

18. Her sorununbir doğru cevabı vardır. Bir soru içinçok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.

19. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

20. Sınav bitiminde,kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilenkâğıtları dikkate alınmayacaktır.

Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz.

Sınav Soru ve Cevaplarının İnternette Yayımlanması

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizleaçarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

Sınav Sonuçları

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

Sınav Sonuç İtirazı

Sınav sonuçlarına,edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Mazeret Sınavı

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin Sınavları

Tutuklu ve hükümlü öğrenciler,ve tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse her sınav döneminden bir ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek)müdürlüklerine başvurmak zorundadır. Adalet Bakanlığı sınava girecek öğrencilerin listesini Anadolu Üniversitesinin belirlediği tarihler arasında Üniversitenin belirlediği kanaldan bildirmekte olup bu listede yer almayan öğrenciler ile bilgilendirme sonrası farklı bir cezaevine/tutukevine nakledilen öğrenciler, cezaevlerinde veya tutukevlerinde sınava alınmaz.

Bunun dışında öğrencilerin,müdürlüklerinin ve ilgili savcılıkların doğrudan Anadolu Üniversitesine, ilgili fakültelere veya illerdeki AÖF bürolarına yaptıkları başvurular işleme alınmamaktadır.

Haber Videosu

: AÖF sınavı sat kaçta başlıyor? AÖF sınavında kalem silgi veriliyor mu?