Eğitim

26. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu! 26. Dönem POMEM alımı ne zaman?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu en az 60 KPSS puanıyla 7 bin memur adayı alınacak. 26. Dönem POMEM için lisans mezunu 5 bin 40 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu bin 2600 erkek, 140 kadın polis memuru alınacak. 26. Dönem POMEM yaş sınırı ve başvuru şartları haberimizde…

7 BİN POMEM ALIMI YAPILACAK

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunlarına yönelik yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının herhangibirinden P3 puan türünden en az 60,00, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65,00 ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın olmak üzere(7.000) öğrenci alımı yapılacak.

2019 POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr)edilecektir.

26. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Sıradaki Haberi Oku  Başrol nasıl yazılır? Baş rol mü, başrol mü? Başrol ne demek?

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,(Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veyamalullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin(c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az(48,00),önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

Sıradaki Haberi Oku  ÖSYM sınav takvimi 2020 açıklandı! YKS, YÖKDİL, YKS-TYT, KPSS sınav tarihleri belli oldu

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak,kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasınınbırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya dahasüreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasınınbırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Sıradaki Haberi Oku  Okuryazar nasıl yazılır? TDKya göre okur yazar mı, okuryazar mı?

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi,başına fuhuş yapılanve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak,ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerinkuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıolmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.